NxtPort en data sharing: kunnen we het wel?

4109F618-7E84-45CD-B2C7-E7A9484FD297-1024x768

Woensdag jongstleden werd in een Co-Envision-sessie – powered by NxtPort – nagedacht rond digitale douane. Belangrijke mannen met invloedrijke mandaten, bakken ervaring en een gewichtige stem in het ons-kent-ons wereldje van de Antwerpse haven. “Hoera”, denkt elke gebruiker van het niet-altijd-even-beschikbare PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen) systeem. Wie na het VOKA douanecongres nog deels op zijn digitale honger bleef zitten, zal nu toch wel aan zijn trekken komen? Enter: de digitale noodprocedure.

Digitale noodprocedure: quid?

Opmerkelijk is inderdaad een correcte vaststelling: een digitale noodprocedure voor de douane [1]. Laat ons even de denkpiste volgen, aan de hand van een karikaturale schets van het proces.
Ook zonder technische kennis, kan onderstaande begrepen worden. De douanedeclarant gebruikt zijn favoriete software om een digitale aangifte op te maken. Zodra deze klaar is en op de knop “verzenden” geklikt wordt, begint de magie: het systeem bezit over artificiële intelligentie en weet of er een noodprocedure van kracht is. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het paperless douanesysteem wordt de aangifte (a) gewoon naar PLDA verstuurd, of (b) naar een “PrePLDA” systeem verzonden. In deze PrePLDA worden reeds de meest dringende zaken behandeld, zodat er geen goederen geblokkeerd raken. Zodra de noodprocedure ten einde is, worden de gegevens overgezet in de normale systemen.

Voorstelling van een mogelijke implementatie digitale noodprocedure

Klaar voor disruptie

Met wat geluk komt de info over dit initiatief nooit tot bij de Google’s, Facebook’s en Alibaba’s van deze wereld. My god, wat zullen zij lachen. Met dit soort initiatieven geven we een duidelijk signaal: ”we are ready for disruption!”. De genialiteit van bovenstaand systeem blijkt slechts een paradox: we hebben in essentie geen enkel probleem opgelost. Hoogstens hebben we de bestaande situatie verdoezeld: net alsof een mail met pdf-bijlage beter is dan een telefoontje. Als we mikken op innovatieve data sharing en nieuwe businessmodellen, moeten we verder durven denken. Veel verder. NxtPort kan daarin een grote rol spelen, maar enkel indien breed gedragen door de community.

Hoe dan wel?

Dit artikel is geen roep om meer of minder NxtPort. Wel een roep om leiderschap en visie rond de haven van de toekomst: will the real visionary please stand up? Of we erin gaan slagen om een leidende i.p.v. een lijdende rol te nemen in de komende disruptie van onze sector, zal afhangen van onze wil om samen te werken, de bestaande situatie zeer kritisch te bekijken en open te staan voor verandering. U leest dit goed: met intentieverklaringen rond data-deling komen we er niet. Uw organisatie zal morgen anders werken dan ze vandaag doet. “If data is the new oil, i’m not sharing”, kon men zeggen in “the nillies”. Anno vandaag weet iedereen: “Oil is extracted from fossils”.

#myjobisbetterthanyours

Dat we nog ver van zo’n change in mindset staan is duidelijk. Een community waarin geen graten gezien worden in een comparatieve hashtag #myjobisbetterthanyours, laat blijken dat relatieve vooruitgang verkozen wordt boven absolute vernieuwing. Zolang we het maar beter doen dan de buurman, dan onze concullega’s: my digital platform is better than yours. Laat het innovatieve denkwerk maar aan anderen over.
Het lage niveau van digitalisatie en integratie dat deze mindset meebrengt, staat in schril contrast met onze breed uitgebouwde operationele logistieke kennis. Met een degelijke portie Antwerpse fierheid kunnen we stellen hierin op wereldniveau mee te spelen. Aan ons nu de keuze: worden we ook wereldleider in digitale trade networks, of roepen we verder in koor: “Musk, Jack Ma, Zuckerberg, please disrupt our industry!”.

For more information, feel free to contact me.

Michiel Valee
[email protected]

Contact me on LinkedIn

[1] http://www.flows.be/nl/trade/nxtport-brengt-denktank-samen-over-douane

Share this post with your network

We are hiring! Will you revolutionize logistics with our team?